page image

Cerere de aderare la Confederația Națională a Patronatului Român!

Subscrisa cu sediul social in inregistrata cu (nr/data/act) : CIF/CUI Nr. mediu salariati* Cod CAEN reprezentata prin in calitate de tel: fax: e-mail:

va facem cunoscut faptul ca organizaţia (societatea) noastra solicita aderarea la Confederatia Nationala a Patronatului Roman - CNPR (filiala )*.

Ne exprimam acordul cu prevederile statutului confederatiei si ne angajăm sa acţionam pentru promovarea obiectivelor sale, sa sustinem interesele membrilor sai si sa nu intreprindem actiuni ce ar putea crea prejudicii acestora.

Ne angajam sa platim taxa de aderare si cotizaţia anuala, in conformitate cu prevederile statutului si reglementarilor interne ale confederaţiei.

*Este obligatorie completarea, doar in cazul societatilor comerciale.