page image

Despre noi

Mesajul Președintelui CNPR

„Primul nivel al relațiilor ce se stabilesc într-o organizație patronală este cel dintre companiile membre și organizația primară de reprezentare, structura teritorială fiind primordială. Acolo se întâmplă cele mai multe lucruri curente, acolo se creează cel mai bine coeziunea între angajatori, acolo au loc cele mai active contacte, schimburi de opinii, informarea, luarea de poziții pe probleme comune.

presedinte cnprÎn ceea ce privește importanța structurilor sectoriale la nivelul ramurilor de activitate, aceasta rezidă, în primul rând, din necesitatea reglementării relațiilor de muncă prin negocierea contractelor colective de muncă, încheiate cu reprezentanții angajaților sau cu sindicatele sectoriale reprezentative, de ramură. Ambele structuri sunt esențiale în reprezentarea intereselor comune ale angajatorilor în formularea, susținerea și apărarea acestora în relațiile cu autoritățile locale și centrale.

 

Având în vedere că activitatea de bază a unei organizații patronale este aceea de reprezentare a intereselor membrilor în relațiile cu autoritățile și sindicatele la toate nivelele, putem spune că reprezentativitatea unei organizații, legitimitatea, dar și capacitatea de exercitare a acesteia sunt esențiale pentru împlinirea scopurilor organizației.

Reprezentativitatea (teritorială, sectorială sau națională) a unei organizații patronale este dată de cumularea unor elemente statistice, dar și de amploarea și calitatea serviciilor pe care le prestează membrilor. Concret, numărul companiilor membre și mai ales al angajaților acestora, precum și varietatea și calitatea serviciilor oferite (informare, reprezentare în dialogul social, servicii cu caracter social, profesional, tehnic și economic, asistența companiilor în cadrul negocierii contractelor colective și conflictelor de muncă etc) trebuie să fie principalele criterii de stabilire a reprezentativității naționale sau sectoriale a unei organizații patronale.

Acestea sunt pricipiile esențiale care au stat la baza înființării, dezvoltării, funcționării și afirmării Confederației Naționale a Patronatului Român în dialogul permanent purtat cu partenerii sociali autohtoni. Acestea, precum și încrederea în propria forță de exprimare și afirmare a mediului de business românesc.”

 

Președinte CNPR,

Prof. Univ. Dr. MIHAI MANOLIU

 

 

CINE ESTE CNPR

„Confederaţia Naţională a Patronatului Român – CNPR” este o organizaţie patronală multisectorială, reprezentativă la nivel național, autonomă, neguvernamentală şi apolitică, înfiinţată la 21 aprilie 1992, prin liberul consimţământ al membrilor fondatori.

CNPR este persoană juridică fără scop lucrativ şi este înregistrată la Tribunalul Municipiului Bucureşti sub numărul 10/1992, în baza Sentinţei civile numărul 11 din 17 august 1992.

 

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL CNPR

Președinte – Mihai MANOLIU

Prim-vicepreședinte – Anca VLAD

Director General – Octavian Alexandru BOJAN

Vicepreședinti

Iosif Liviu BOTA

Mohamad MURAD

Radu TIMIȘ

Ion STĂNCIULESCU

Dan George STROESCU

Membri

Viorel PANAIT

Constantin HÂRȚAN

Mihai GANEA

Niculae DONE

Mircea URSACHE

Cristian NIȚU

 

MEMBRI CNPR

CNPR cuprinde 22 organizații patronale (federaţii, uniuni, asociaţii patronale) care incumbă un număr de cca. 18.300 agenţi economici cu capital privat, însumând peste 335.000 salariați.

 

REPREZENTATIVITATE NAȚIONALĂ

Sunt definitorii pentru reprezentativitatea CNPR următoarele trăsături:
Este compusă, în principal, din organizaţii patronale sectoriale și reprezintă, prin membrii săi, un număr de peste 13 sectoare de activitate economică;
Susţine şi apără interesele antreprenoriatului român privat;
Este o organizaţie non-guvernamentală, în întregime independentă, fără a fi supusă controlului sau ingerinței unei autorităţi administrative exterioare (guvernamentale, de stat sau de orice altă natură);
Prin organizaţiile patronale membre, CNPR este reprezentată în toate judeţele, inclusiv în municipiul Bucureşti;
CNPR este reprezentată în CES (Consiliul Economic şi Social), în toate Comisiile de dialog social din cadrul Ministerelor şi ale Prefecturilor județene, precum și în Consiliile de administraţie ale instituţiilor (agențiilor) cu conducere tripartită (CNPP, ANOFM, AJOFM, CJAS, ITM etc).

 

 

SECTOARE ECONOMICE REPREZENTATE DE CNPR

Transporturi;

Comunicaţii;

Agricultură;

Zootehnie;

Medicină veterinară;

Industria alimentară;

Construcţii – infrastructură;

Turism și industria hotelieră;

Industria farmaceutică;

Servicii;

Cercetare, proiectare, învăţământ, cultură;

Comerţ;

Sănătate.