page image

Scopuri si Obiective CNPR

 

  • Reprezintă interesele membrilor săi

CNPR promovează, susţine şi apără interesele comune economice, tehnice şi juridice ale membrilor săi;

CNPR organizează acţiuni de cooperare ale organizaţiilor patronale membre si acordă sprijin în elaborarea şi aplicarea strategiei proprii sau de grup a acestora;

CNPR promovează solidaritatea patronală a membrilor asociaţi, în scopul asigurării progresului economic al companiilor din cadrul organizațiilor membre.

 

 

 

  •  Desfăşoară un permanent dialog cu partenerii sociali

CNPR participă activ la dialogul social şi contribuie la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor şi actelor normative interesând activitatea agenţilor economici;

CNPR şi aderenţii săi sunt mandataţi să negocieze cu partenerii sociali și societatea civilă asupra tuturor problemelor care privesc ansamblul activităţii întreprinderilor la nivel naţional, sector economic sau grup de întreprinderi, după caz. Desfăşoară dialogul cu sindicatele, pentru rezolvarea oricăror probleme de politică socială;

CNPR conlucrează cu organele de specialitate atât în domeniul protecţiei sociale, cât şi în crearea condiţiilor pentru redistribuirea forţei de muncă disponibilizată temporar.

 

 

 

 

  • Participă la conducerea, administrarea sau coordonarea următoarelor instituții:

Consiliul National Tripartit;

Consiliul Economic şi Social;

Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă;

Consiliul Consultativ al Agenției Municipale de Ocupare a Forței de Muncă;

Consiliile Consultative ale Agențiilor Județene de Ocupare a Forței de Muncă;

Comisiile de Dialog Social din cadrul tuturor Ministerelor și Prefecturilor;

Autoritatea de Valorificare a Activelor Statului;

Inspectoratul General de Protecția Muncii;

Inspectoratele Teritoriale de Muncă;

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România;

Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București;

Casele Județene de Asigurări de Sănătate;

Casa Naţională de Pensii;

Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Evaluare;

Consiliul de Administrație al Institutului Național de Statistică.

 

 

 

  • Acţionează pe lângă puterea publică (centrală și locală)

CNPR acţionează direct şi prin intermediul aderenţilor săi pe lângă Puterea publică, la toate nivelurile, transmițând punctul de vedere al membrilor săi asupra tuturor subiectelor de interes pentru acestea;

Colaborează cu organele administraţiei publice şi cu alte organisme în stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor, preţurilor produselor şi altele;

Iniţiază acţiuni pentru promovarea şi susţinerea unor reglementări care interesează organizaţiile patronale şi agenţii economici.

 

 

 

  • Acţionează pentru dezvoltarea şi progresul membrilor săi

Militează pentru impulsionarea procesului de privatizare, în diferite domenii de activitate ale economiei, având ca scop final obţinerea profitabilităţii maxime;

Promovează progresul managerial la toate întreprinderile, în folosul interesului general, al tuturor celor ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, precum şi al consumatorilor;

Promovează şi colaborează la formarea de cadre de înaltă calificare pentru management şi gestiunea economică;

Susţine şi acţionează pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectorul privat;

Acţionează pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;

Organizează manifestări tehnico-ştiinţifice, colectarea, prelucrarea şi difuzarea unor informaţii de interes privind legislaţia şi politica economică, financiar-bancară şi valutară, fiscală, comercială, vamală a statului român şi a altor state a căror piaţă prezintă interes pentru membrii confederaţiei; orientarea şi tendinţele pieţei, teoria şi practica managementului în condiţiile economiei de piaţă; evoluţia cercetărilor ştiinţifice şi rezultatele acestora, norme tehnice şi standarde, evoluţia tehnologiilor în diferite domenii.

 

 

 

  • Informează opinia publică

CNPR întreţine şi dezvoltă relaţiile sale cu mediile de informare române şi străine pentru a face cât mai bine cunoscută realitatea din mediul economic, pentru o difuzare corectă a problemelor acestora.

 

 

 

  • Desfăşoară activităţi naţionale şi internaţionale

Susţine promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor de capital şi cooperarea internaţională în domeniile de activitate ce interesează organizaţiile patronale membre;

Acţionează pentru dezvoltarea schimbului de informaţii şi publicaţii, a schimburilor de experienţă şi organizarea de expoziţii-târguri, facilitarea de vizite de afaceri între firme şi organizaţii patronale româneşti şi străine;

În scopul promovării şi apărării în mod unitar a intereselor membrilor săi pe plan național, CNPR a fondat împreună cu CPISC, în anul 2004, ACPR (Alianţa Confederaţiei Patronatelor din România), organizație naţională de tip „umbrelă”, afiliată pe plan extern la OIE (Organizaţia Internaţională a Angajatorilor) și la BUSINESSEUROPE (Uniunea Confederaţiilor Industriale şi ale Angajatorilor din Europa);

În scopul promovării şi apărării intereselor membrilor săi pe plan internaţional, CNPR stabileşte relaţii de colaborare bilaterală cu asociaţii, federaţii şi confederaţii similare din alte ţări şi organizaţii internaţionale de profil, sprijină participarea membrilor săi la reuniunile internaţionale la care este interesată.

 

PREȘEDINTE

Prof.univ. dr. Mihai MANOLIU